Zawartość

Audit strony drugiej SZBI

Oferta prowadzonego przez PKN auditu strony drugiej stosowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, mającego na celu potwierdzić jego zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 27001, jest skierowana do:

  • Uczelni wyższych zainteresowanych współpracą z PKN w zakresie wprowadzenia do programu dydaktycznego przedmiotu Podstawy normalizacji;
  • Organizacji współpracujących z PKN na podstawie dwustronnej umowy;
  • wszystkich Organizacji pragnących uzyskać świadectwo stosowania SZBI potwierdzające spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Zasady ubiegania się przez Organizację i wydawania przez PKN Świadectwa stosowania SZBI określa Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem przez PKN auditu i otrzymaniem Świadectwa stosowania SZBI prosimy o wypełnienie: wniosku o wycenę kosztów i przeprowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przesłanie wniosku do PKN na adres e-mail w nim podany. Koszt, jaki Organizacja poniesie w okresie 5-ciu lat ważności świadectwa stosowania SZBI określa Rozdział VI Regulaminu.

Wykaz dokumentów związanych z oceną systemu SZBI przez PKN (dotyczy realizacji Polityki edukacyjnej PKN):

Załącznik 1: Regulamin prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001

Załącznik 2: Wniosek o wycenę kosztów i przeprowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji normy PN-EN ISO/IEC 27001 i wydanie świadectwa stosowania SZBI  oraz sprawowanie przez PKN nadzoru nad SZBI, w okresie ważności świadectwa stosowania SZBI


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Relacji Zewnętrznych - Sekcja Szkoleń Zewnętrznych
telefon 22 55 67 766; e-mail: szbi@pkn.pl