Zawartość

Rodzaje informacji

Udzielamy bezpłatnej informacji m.in. o:

  • posiadanych zbiorach norm i innych produktach znajdujących się w PKN,
  • aktualności pojedynczych norm,
  • wprowadzeniach pojedynczych norm EN, IEC, ISO do normalizacji krajowej,
  • cenach pojedynczych norm,
  • dostępie do informacji o normach i usługach międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji normalizacyjnych.

Praktycznym źródłem szczegółowych informacji o Polskich Normach są wyszukiwarki: sklepowa i w portalu Wiedza

Informacja specjalistyczna jest informacją płatną według ustalonego cennika.

W zakres informacji specjalistycznej wchodzi:

  • sporządzanie wykazów norm krajowych PN, międzynarodowych i europejskich na temat określony przez klienta,
  • wskazanie powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi,
  • informacja o wprowadzeniu norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych,
  • podanie informacji bibliograficznych,
  • sprawdzenie aktualności norm (zmiany, poprawki, zastąpienia, wycofania).