Zawartość

Prenumerata PN

Nasza oferta obejmuje roczną prenumeratę:

  • Polskich Norm - PN
  • Zmian do Polskich Norm
  • Polskich Dokumentów Normalizacyjnych - PKN

Zalety prenumeraty:

  • RABAT - 20% dla wszystkich prenumeratorów
  • Aktualna informacja (Klient będzie otrzymywał wszystkie nowo opublikowane produkty z zamówionych dziedzin, grup lub podgrup ICS)
  • Informacja dla klienta, jeżeli w danym miesiącu nie ukaże się żaden z zamówionych produktów normalizacyjnych
  • Każde zamówienie jest potwierdzone przez PKN
 
Czytaj więcej

Podstawą prenumeraty jest siódme wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

ICS (International Classification for Standards) to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm. Jest ona podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalogach Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Może być również stosowana do klasyfikacji norm i dokumentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach itp.

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ?

UWAGI:

  • korekta zamówienia będzie uwzględniona w następnym miesiącu po poinformowaniu dostawcy przez zamawiającego;
  • produkty normalizacyjne opublikowane w grudniu będą wysyłane w styczniu następnego roku;
  • osobne zamówienia należy składać na Normy Europejskie uznane za Polskie Normy, których treść jest publikowana w języku angielskim, francuskim* lub niemieckim* (do wyboru).

* wersje językowe niemiecka i francuska nie zawsze są dostępne