Zawartość

Dokumenty zagraniczne

Polski Komitet Normalizacyjny realizuje zamówienia na:

  • międzynarodowe dokumenty normalizacyjne (ISO, IEC)
  • zagraniczne dokumenty normalizacyjne państw – członków Międzynarodowych Organizacji Normalizacyjnych

Ceny

Do cen katalogowych podanych przez wydawców, dolicza się wszystkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów:

  • cena transportu,
  • opłaty celne,
  • należne podatki,
  • opłata manipulacyjna w wysokości 18% wszystkich kosztów składowych.

Zamówienia należy składać pod adresem: normyzagraniczne@pkn.pl

Ostateczna realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez klienta otrzymanej z PKN szczegółowej oferty.
Klient zamawiający dokumenty po raz pierwszy obowiązany jest złożyć przedpłatę na konto podane na fakturze pro forma.

Warunki dostawy:
Dostawa realizowana jest przesyłką poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wskazanej przez klienta firmy kurierskiej.
Przesyłka zawiera zamówione dokumenty i fakturę VAT.
Jeżeli w jednym zamówieniu umieszczone są dokumenty normalizacyjne z różnych krajów, zamówienie może być realizowane w więcej niż jednej wysyłce.