Zawartość

MIASTA Z CERTYFIKATEM SMART CITY

WYKAZ MIAST Z CERTYFIKATEM SMART CITY

Po pozytywnym audicie certyfikacyjnym polegającym na:

  • weryfikacji metodyki i poprawności obliczenia wskaźników określonych w certyfikacie;
  • weryfikacji przyjętych źródeł danych

jednostka samorządowa otrzymuje certyfikat PN ważny przez trzy lata. Co roku także jest poddawana auditowi nadzoru weryfikującemu aktualność wskaźników.

Więcej informacji nt. certyfikacji można znaleźć na CERTYFIKACJA MIAST NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-ISO 37120.

Aby otrzymać informacje nt. wskaźników objętych certyfikatem, należy wybrać link do nazwy miasta/gminy.