Zawartość

MIASTA Z CERTYFIKATEM SMART CITY

WYKAZ MIAST Z CERTYFIKATEM SMART CITY

Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi dobrowolną certyfikację jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin) na zgodność pomiaru wskaźników usług miejskich i jakości życia z wymaganiami normy PN-ISO 37120:2015-03.

Po pozytywnym audicie certyfikacyjnym polegającym na:

  • weryfikacji metodyki i poprawności obliczenia wskaźników określonych w certyfikacie;
  • weryfikacji przyjętych źródeł danych;

jednostka samorządowa otrzymuje certyfikat PN ważny przez trzy lata. Co roku także jest poddawana auditowi nadzoru weryfikującemu aktualność wskaźników.

Więcej informacji nt. certyfikacji można znaleźć na stronie PKN.

PKN publikuje także Wykaz wydanych certyfikatów PN na zgodność z normą PN-ISO 37120. Wykaz ten jest opracowywany na podstawie Wykazu wydanych certyfikatów PN.

Aby otrzymać informacje nt. wskaźników objętych certyfikatem, należy wybrać link do nazwy miasta/gminy.