Zawartość

Certyfikacja wyrobów i usług na znak PN

Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi certyfikację dobrowolną na zgodność z Polską Normą (Polskimi Normami) wyrobów i usług. Określenie Polska Norma odnosi się zarówno do normy krajowej, jak i każdego wdrożenia Normy Europejskiej (EN) czy też Międzynarodowej (ISO, IEC) do zbioru norm krajowych.

Certyfikację prowadzi PKN lub upoważniona do tego przez Prezesa PKN jednostka certyfikująca.

Znak pn_male_0.jpg umieszczony na wyrobie to gwarancja, że został przeprowadzony proces oceny wyrobu na zgodność z właściwą Polską Normą (lub normami) i fakt ten jest potwierdzony certyfikatem.

znak_pn.jpg

Znak Zgodności z Polską Normą (Polskimi Normami) – Znak pn_male_0.jpg jest znakiem zgodności strony trzeciej, którego właścicielem (na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji) jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Znak pn_male_0.jpg:

  • potwierdza, że wyrób lub usługa – których ten znak dotyczy – został poddany certyfikacji a producent wyrobu lub wykonawca usługi uzyskał certyfikat zgodności z Polską Normą oraz prawo do oznaczania tym znakiem wyrobu i/lub jego stosowania w sposób uzgodniony z PKN;
  • potwierdza, że wyrób lub usługa spełnia wszystkie wymagania Polskich Norm, z którymi zgodność została zadeklarowana i wykazana;
  • zapewnia, że wyrób lub usługa nim oznaczone oraz proces wytwarzania wyrobu lub świadczenia usługi są badane i nadzorowane przez niezależną stronę trzecią;
  • gwarantuje jakość i bezpieczeństwo określone w odpowiedniej normie (normach) oraz jest wyrazem zaufania do wyrobu lub usługi, a także producenta lub usługodawcy.

Pod Znakiem PN dopuszcza się umieszczenie także numeru normy (norm), nazwy wyrobu lub grupy wyrobów w sposób wybrany przez Organizację i uzgodniony z PKN.

pn_duze.jpg