Zawartość

Interpretacja postanowień PN

Interpretacje postanowień Polskich Norm opracowywane są na podstawie stanowiska ekspertów wchodzących w skład Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Interpretacje opracowywane są wyłącznie do norm aktualnych.

Interpretacje postanowień nie mają charakteru decyzji administracyjnych i nie stanowią podstawy stwierdzenia, że konkretny wyrób/usługa konkretnego podmiotu spełnia wymagania danej normy. Interpretacje mają jedynie charakter wyjaśniający wątpliwości jak prawidłowo odczytywać postanowienia normy, która nie jest przepisem prawa, lecz dokumentem technicznym do dobrowolnego stosowania. Interpretacje publikowane przez PKN nie zastępują certyfikatów ani badań i nie mają charakteru decyzji ani innych aktów administracyjnych.

Poniższe interpretacje przedstawione są według numerów Polskich Norm i opracowane w formie zapytania i odpowiedzi. Do danej Polskiej Normy może być opracowanych kilka zapytań i odpowiedzi.

Numer PNTytuł PNSektorInterpretacje PN
PN-A-79523:2002Destylat rolniczySRZzapytanie 1
PN-B-02151-3:2015-10Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanychSBDzapytanie 1
PN-B-02877-4:2001Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowaniaSBDzapytanie 1
PN-EN 10204:2006Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroliSHTzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 12014-3:2006Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie zawartości azotanów i/lub azotynów -- Część 3: Spektrometryczne oznaczanie zawartości azotanów i azotynów w produktach mięsnych po enzymatycznej redukcji azotanów do azotynówSRZzapytanie 1
PN-EN 12642:2017-01Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych -- Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów -- Wymagania minimalneSLTzapytanie 1
PN-EN 13260:2021-02Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe -- Wymagania dotyczące wyrobuSLTzapytanie 1
PN-EN 13394:2007Opakowania -- Wymagania dla taśm opasujących niemetalowych do opakowańSLTzapytanie 1
PN-EN 15152:2019-12Kolejnictwo -- Szyby przednie pojazdów trakcyjnychSLTzapytanie 1
PN-EN 16431:2014-08Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice z wolną przestrzeniąSLTzapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 16647:2015-11Kominki na paliwa ciekłe -- Urządzenia dekoracyjne wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie alkoholu lub żelu -- Zastosowanie w prywatnych gospodarstwach domowychSMCzapytanie 1
PN-EN 22768-1:1999Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancjiSMCzapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 3-7+A1:2008Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badańSOBzapyt
PN-EN 45545-1:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólneSLTzapytanie 1
PN-EN 50525-3-11:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-11: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody giętkie o izolacji z materiału termSETzapytanie 1
PN-EN 50575:2015-03Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowejSETzapytanie 1
PN-EN 60079-14:2014-06Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznychSGRzapytanie 1
PN-EN 771-1+A1:2015-10Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczneSBDzapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN 771-3+A1:2015-10Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)SBDzapytanie 1
PN-EN 834:2013-12Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki -- Przyrządy zasilane energią elektrycznąSBDzapytanie 4
zapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN ISO 1211:2011Mleko -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda grawimetryczna (Metoda odniesienia)SRZzapytanie 1
PN-EN ISO 12215-5:2019-08Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnychSLTzapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1
PN-EN ISO 14732:2014-01Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania metaliSHTzapytanie 1
PN-EN ISO 3960:2017-03Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej -- Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowegoSRZzapytanie 1
PN-EN ISO 5163:2014-08Przetwory naftowe -- Oznaczanie odporności benzyny samochodowej i benzyny lotniczej na spalanie stukowe -- Metoda motorowaSCHzapytanie 1
PN-EN ISO 5164:2014-08Przetwory naftowe -- Oznaczanie odporności benzyny samochodowej na spalanie stukowe -- Metoda badawczaSCHzapytanie 1
PN-ISO 9613-2:2002Akustyka -- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej -- Ogólna metoda obliczaniaSZŚzapytanie 1
PN-ISO 9836:2022-07Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowychSBDzapytanie 4
zapytanie 3
zapytanie 2
zapytanie 1