Zawartość

Posiadacze Certyfikatu PN

PKN prowadzi wykaz wydanych certyfikatów PN zawierający dane Organizacji posiadających prawo do stosowania Znaku  pn_male_0.jpg.

Posiadacze certyfikatu PN
L.p. Posiadacz certyfikatu PN Logo / link Norma stanowiąca podstawę certyfikacji
1.

BEWA Sp. Z o.o. Sp. K.

bewa.png

PN-EN 13071-1:2019-11
+
PN-EN 13071-2:2019-11

PN-EN 15132:2007
+
PN-EN 13198:2005

2. ESE Sp. z o.o.

ese.gif

PN-EN 13071-2:2019-11
+
PN-EN 13071-1:2019-11
+
PN-EN 13071-3:2020-01

 

3.

SANIT-PLAST FILIPCZAK Sp. J.

sanit_0.png

PN-B-75704:2015-12
4. EKOTECH Sp. z o.o. 

ekotech_logo.png

PN-EN 13071-1:2019-11

PN-EN 13071-3:2020-01

Wszystkich zainteresowanych weryfikacją informacji zawartych w wykazie lub dodatkowymi informacjami dotyczącymi Znaku pn_male_0.jpg prosimy o kontakt z Wydziałem Sprzedaży.