Zawartość

Przeglądy PN

PKN przywiązuje dużą wagę do kwestii aktualności produktów normalizacyjnych dostarczanych użytkownikom. Dlatego też na początku każdego roku ogłaszany jest przegląd PN zgodnie z procedurą R2-P4 Przegląd Polskich Norm oraz wycofanie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych. Przegląd taki obejmuje PN które zostały opublikowane 5, 10, 15, 20 i więcej lat temu (np. w 2016 roku przeglądem objęte były normy opublikowane w 2010, 2005, 2000, 1995 itd.).

Uprawnionymi do sprawdzania aktualności Polskich Norm są Organy Techniczne właściwe dla zakresu tematycznego. Działają one, wykorzystując specjalną aplikację PZN (Polski Zasób Normalizacyjny).

W wyniku przeglądu podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu:

  • norma aktualna (w przypadku korekty błędów/uzupełnienia elementów krajowych wymaga opracowania poprawki),
  • nowelizacja normy,
  • wycofanie normy

Wyniki dotychczasowych przeglądów PN.

W odniesieniu do Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie aktualność postanowień zapewniana jest przez stosowanie przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC, zgodnie z którymi PKN ma obowiązek wprowadzenia wszystkich Norm Europejskich (EN) i wycofania PN sprzecznych z EN w terminie ustalonym przez europejskie organizacje normalizacyjne.