Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CEN/TC 451 Water wells and borehole heat exchangers
Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 451 „Water wells and borehole heat exchangers”, którego sekretariat prowadzony jest przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR. Zakresem prac komitetu jest normalizacja w obszarze projektowania, aspektów środowiskowych, wiercenia, budowy, realizacji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i demontażu studni i otworowych wymienników ciepła dla zastosowań wód podziemnych i energii geotermalnej. Z zakresu prac komitetu wyłączone są ropa, gaz i inna działalność górnicza.

Czytaj więcej o CEN/TC 451


CEN/TC 452 Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 452 „Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences”, którego sekretariat prowadzony jest przez chorwacką jednostkę normalizacyjną HZN. Zakresem prac komitetu jest opracowanie norm określających wymogi dotyczące szkolenia psów przewodników i psów asystujących dla osób niepełnosprawnych, jak i  wymaganych umiejętności, wiedzy i kompetencji instruktorów. Prace normalizacyjne w tej dziedzinie przyczynią się do przyjęcia jednolitych norm w całej Europie opracowanych na podstawie najlepszych praktyk w terenie.

Czytaj więcej o CEN/TC 452


CEN/CLC/TC 10 Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny “CEN/CLC/TC 10 Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign”, którego sekretariat prowadzony jest przez holenderską jednostkę normalizacyjną NEC. Zakresem prac komitetu są zasady ustalania wymogów dotyczących produktów związanych z energią w aspekcie ekoprojektu. Komitet jest odpowiedzialny za rozwój norm zgodnych z Mandatem M/543.

Czytaj więcej o CEN/CLC/TC 10