Zawartość

Nowe TC w CEN i CENELEC

CLC/SR 125 Personal e-Transporters (PeTs)

Sekretariat raportujący CLC/SR 125 Personal e-Transporters (PeTs) został powołany przez Radę Techniczną CENELEC w celu pozyskiwania informacji o pracach normalizacyjnych IEC/TC 125, które mogłyby być istotne dla normalizacji europejskiej, a dla których nie został jeszcze powołany właściwy komitet techniczny. Może on inicjować projekty Norm Europejskich wprowadzających normy IEC.

Ostatnio obiektem zainteresowania organizacji normalizacyjnych stały się osobiste transportery elektryczne – urządzenia transportowe o napędzie elektrycznym, w których kontrola prędkości lub sterowanie odbywa się elektrycznie lub elektronicznie, przeznaczone do użytkowania na drogach lub w miejscach publicznych. W celu opracowania podstaw normalizacji tych pojazdów został powołany komitet techniczny IEC/TC 125.

Komitet zajmuje się w szczególności normalizacją następujących aspektów eksploatacji osobistych transporterów elektrycznych: bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego, niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), konserwacji, ogólnodostępnych stacji dokowania oraz recyklingu. Prace normalizacyjne nie obejmują następujących pojazdów elektrycznych: rowerów, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych.

Czytaj więcej o CLC/SR 125

 

CEN/CEN 465 Sustainable Cities and Communities

Rada Techniczna CEN powołała komitet techniczny CEN/TC 465 Sustainable Cities and Communities, którego sekretariat jest prowadzony przez francuską jednostkę normalizacyjną AFNOR.  Komitet zajmuje się normalizacją w obszarze zrównoważonych miast i społeczności, opracowując wymagania, ramy, wskazówki oraz inne narzędzia wspierające miasta i inne społeczności w podejmowaniu decyzji oraz we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mających stymulować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu miast, a tym samym w życiu samych mieszkańców. Wśród głównych celów wymieniane jest opracowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia w odpowiedzi na potrzeby europejskich miast i społeczności. Prowadzone w tym komitecie działania normalizacyjne koncentrują się na celach zrównoważonego rozwoju miejskiego określonych w międzynarodowej normie ISO 37101, takich jak: odporność, atrakcyjność, dobrobyt, spójność społeczna, ochrona i poprawa środowiska oraz odpowiedzialne wykorzystanie posiadanych zasobów. Mają również upowszechnić wszelkie innowacyjne rozwiązania i usługi służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miejskiego i obszarów wiejskich, zaprojektowane tak, aby mogło je zastosować dowolne miasto, społeczność i inne zainteresowane strony.

Czytaj więcej o CEN/TC 465