Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji Komitetu Technicznego ds. Języków Programowania

Tematyka Komitetu obejmie: języki programowania, ich środowiska oraz interfejsy systemowe.

KT ds. Języków Programowania będzie komitetem wiodącym we współpracy

z ISO/IEC JTC1/SC22 Programming languages, their environments and system software interfaces.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 lipca 2018 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

lub ze Sławomirem Wrońskim, tel.: 22 55 67 566, e-mail: slawomir.wronski@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Budownictwa  i Konstrukcji Budowlanych Komitetu Technicznego ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych z Kompozytów Polimerowych.

Tematyka Komitetu obejmie zasady projektowania konstrukcji budowlanych z kompozytów polimerowych.

Zakres współpracy międzynarodowej nowego KT będzie obejmować CEN/TC 250/WG 4, Fibre reinforced polymer structures.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 30 marca 2018 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Małgorzatą Pogorzelską, tel.: 22 55 67 440, e-mail: malgorzata.pogorzelska@pkn.pl

lub Konsultantem Bogumiłą Juchnowicz-Bierbasz, tel.: 22 55 67 633, e-mail: bogumila.juchnowicz@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. OPRACOWYWANIA RAPORTÓW WSPIERAJĄCYCH NADZÓR NAD HAZARDEM
W SIECI

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Usług Komitetu Technicznego ds. Opracowywania Raportów Wspierających Nadzór nad Hazardem w Sieci.

Tematyka Komitetu obejmie ustalanie zasad dotyczących sprawozdawczości wspomagającej nadzór nad usługami związanymi z hazardem online.

Nowy KT ds. Opracowywania Raportów Wspierających Nadzór nad Hazardem w Sieci będzie komitetem lustrzanym CEN/TC 456 ds. Reporting in support of online gambling supervision.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 6 grudnia 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Usług
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Iwoną Łosiewicz, tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl

lub z Konsultantem Izabelą Grodek, tel.: 22 55 67 543, e-mail: izabela.grodek@pkn.pl

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
 
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK
Brak nowych ogłoszeń