Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji Komitetu Technicznego ds. Języków Programowania

Tematyka Komitetu obejmie: języki programowania, ich środowiska oraz interfejsy systemowe.

KT ds. Języków Programowania będzie komitetem wiodącym we współpracy

z ISO/IEC JTC1/SC22 Programming languages, their environments and system software interfaces.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 lipca 2018 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

lub ze Sławomirem Wrońskim, tel.: 22 55 67 566, e-mail: slawomir.wronski@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Budownictwa  i Konstrukcji Budowlanych Komitetu Technicznego ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych z Kompozytów Polimerowych.

Tematyka Komitetu obejmie zasady projektowania konstrukcji budowlanych z kompozytów polimerowych.

Zakres współpracy międzynarodowej nowego KT będzie obejmować CEN/TC 250/WG 4, Fibre reinforced polymer structures.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 30 marca 2018 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Małgorzatą Pogorzelską, tel.: 22 55 67 440, e-mail: malgorzata.pogorzelska@pkn.pl

lub Konsultantem Bogumiłą Juchnowicz-Bierbasz, tel.: 22 55 67 633, e-mail: bogumila.juchnowicz@pkn.pl.

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

DS. DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA FILMÓW KINOWYCH W POSTACI CYFROWEJ

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Usług Komitetu Technicznego ds. Długotrwałego Przechowywania Filmów Kinowych w Postaci Cyfrowej.

Zadaniem Komitetu będzie ustalenie formatu archiwów filmów kina cyfrowego przeznaczonych do długoterminowego przechowywania. Komitet weźmie udział w opracowaniu znormalizowanych metod zapewniających integralność i odpowiednią jakość danych cyfrowych. Prace komitetu będą miały na celu zagwarantowanie interoperacyjności między poszczególnymi sprzedawcami i instytucjami dziedzictwa kulturalnego.

Nowy KT będzie komitetem lustrzanym CEN/TC 457 ds. Preservation of digital cinema movies.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 12 lutego 2018  roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Usług
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Iwoną Łosiewicz, tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl

lub z Konsultantem Izabelą Grodek, tel.: 22 55 67 543, e-mail: izabela.grodek@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. OPRACOWYWANIA RAPORTÓW WSPIERAJĄCYCH NADZÓR NAD HAZARDEM
W SIECI

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Usług Komitetu Technicznego ds. Opracowywania Raportów Wspierających Nadzór nad Hazardem w Sieci.

Tematyka Komitetu obejmie ustalanie zasad dotyczących sprawozdawczości wspomagającej nadzór nad usługami związanymi z hazardem online.

Nowy KT ds. Opracowywania Raportów Wspierających Nadzór nad Hazardem w Sieci będzie komitetem lustrzanym CEN/TC 456 ds. Reporting in support of online gambling supervision.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT określa procedura Z2-P3Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 6 grudnia 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Usług
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Iwoną Łosiewicz, tel.: 22 55 67 428; e-mail: iwona.losiewicz@pkn.pl

lub z Konsultantem Izabelą Grodek, tel.: 22 55 67 543, e-mail: izabela.grodek@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. DRABIN

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Produktów Powszechnego Użytku Komitetu Technicznego ds. Drabin

Tematyka Komitetu obejmie drabiny przenośne i schody poddasza / drabiny strychowe z wyłączeniem drabin dla specjalnych zastosowań profesjonalnych.

KT ds. Drabin będzie komitetem lustrzanym dla CEN/TC 93 Ladders.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KZ opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Przyjmowane są również oferty dotyczące prowadzenia sekretariatu KT. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KZ określa procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności formularz Z2-P3-F15.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 10 grudnia 2017 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Krystyną Klimaszewską-Wiak, tel. 42 678 87 62, e-mail krystyna.wiak@pkn.pl  lub
Konsultantem Markiem Wodziakiem, tel.: 42 678 87 62, e-mail: marek.wodziak@pkn.pl

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
DS. EKOPROJEKTU OBEJMUJĄCEGO PRODUKTY ENERGETYCZNE I ICH WYDAJNOŚĆ

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Elektryki Komitetu Technicznego ds. Ekoprojektu obejmującego produkty energetyczne i ich wydajność

Tematyka Komitetu obejmie ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących produktów związanych z energią w aspekcie ekoprojektu.

KT ds. Ekoprojektu obejmującego produkty energetyczne i ich wydajność będzie komitetem lustrzanym dla CEN-CLC/TC 10, Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK. Odpowiedzialność i zadania członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 30 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Organów Technicznych oraz osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 29 września 2017 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Elektryki
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Andrzejem Sucharskim, tel.: 22 55 67 833, e-mail: andrzej.sucharski@pkn.pl lub z Janem Mucha, tel.: 22 55 67 525, e-mail: jan.mucha@pkn.pl.
Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
 
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK
Brak nowych ogłoszeń