Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
ds. Technologii Kwantowych

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji Komitetu Technicznego ds. Technologii Kwantowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zadaniem Komitetu będzie opracowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych
z dziedziny technologii kwantowych. Dziedzina obejmuje kwantowe technologie wspomagające, podsystemy kwantowe, platformy i systemy kwantowe, kwantowe systemy złożone i aplikacje. Normalizacja obejmie między innymi następujące obszary: metrologia kwantowa, wykrywanie i ulepszone obrazowanie; obliczenia i symulacja kwantowa; komunikacja kwantowa i kryptografia kwantowa.

ZAKRES WSPÓŁPRACY

KT ds. Technologii Kwantowych będzie komitetem wiodącym w zakresie współpracy:

  • europejskiej z CEN/CLC/JTC 22 Quantum Technologies;
  • międzynarodowej z ISO/IEC JTC 3 Quantum technologies.

SEKRETARIAT KT

Zainteresowanych prowadzeniem sekretariatu KT zapraszamy do składania ofert. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT są określone w procedurze Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności w formularzu Z2-P3-F15.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia Sekretariatu znajdują się na stronie internetowej PKN, w zakładce: Sekretariaty i Sekretarze Organów Technicznych (OT).

PLAN DZIAŁANIA KT

Do powołania nowego KT, zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 2 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

ZADANIA CZŁONKA KT

Odpowiedzialność i zadania członka KT są opisane w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

ZGŁOSZENIA DO NOWEGO KT

Podmioty zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o zgłaszanie zainteresowania członkostwem. Wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT oraz oferty prowadzenia Sekretariatu należy przesłać do dnia 19 sierpnia 2024 roku:

lub

  • podpisane odręcznie na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

  • Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji : Joanną Skwarek, tel.: 22 55 67 603; e-mail: joanna.skwarek@pkn.pl

lub z

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO

ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Elektrotechniki Komitetu Technicznego ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Zadaniem Komitetu będzie opracowanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych z dziedziny inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i społeczności, zawierających wymagania, ramy, wskazówki oraz narzędzia i techniki pomocnicze w tym zakresie. Powstające dokumenty mają umożliwić wdrażanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do osiągnięcia takiego rozwoju w odpowiedzi na potrzeby europejskich miast i społeczności. Ich treści mają:

  • opierać się na celach zrównoważonego rozwoju;
  • zawierać postanowienia dla wszystkich miast i społeczności oraz ich zainteresowanych stron zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich;
  • promować stosowanie inteligentnych rozwiązań jako środka do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Nowy KT będzie komitetem wiodącym w zakresie współpracy:

  • europejskiej z CEN/TC 465 ds. Sustainable and Smart Cities and Communities, CLC/SR Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities, CEN/WS SCS Description and Assessment of Good Practices for Smart City Solutions i CEN/CLC/ETSI/SF-SSCC CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Communities;
  • międzynarodowej z ISO/TC 268 Sustainable cities and communities,  ISO/TC 268/SC 1 Smart community infrastructures, oraz IEC/SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities.

 

SEKRETARIAT KT

Zainteresowanych prowadzeniem sekretariatu KT zapraszamy do składania ofert. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT są określone w procedurze  Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych, a w szczególności w formularzu Z2-P3-F15.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia Sekretariatu znajdują się na stronie internetowej PKN, w zakładce: Sekretariaty i Sekretarze Organów Technicznych (OT).

 

PLAN DZIAŁANIA KT

Do powołania nowego KT, zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 2 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

 

ZADANIA CZŁONKA KT

Odpowiedzialność i zadania członka KT są opisane w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

 

ZGŁOSZENIA DO NOWEGO KT

Podmioty zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o zgłaszanie zainteresowania członkostwem. Wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce: Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT oraz oferty prowadzenia Sekretariatu należy przesłać do dnia 17 czerwca 2024 roku:

lub

  • podpisane odręcznie na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Elektrotechniki
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem: Michał Zimmer, tel.: 22 55 67 545; e-mail: michal.zimmer@pkn.pl

lub z Konsultantem: Alicja Haras, tel.: 22 55 67 645, e-mail: alicja.haras@pkn.pl

 

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń