Zawartość

Formularze PKN

Formularze R

Lp. Numer
formularza
Aktualny
nr wersji
Nazwa formularza Odpowiedzialny
za formularz
1. R2-P6-F01 2.8 Zgłoszenie propozycji współpracy w zakresie prac normalizacyjnych Dyrektor WKO

Formularze Z

Lp. Numer
formularza
Aktualny
nr wersji
Nazwa formularza Odpowiedzialny
za formularz
1. Z2-P3-F01 1.2 Wniosek o powołanie Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego/Podkomitetu Zadaniowego Dyrektor WKO
2. Z2-P3-F02 1.1 Skład KT/KZ/PK Dyrektor WKO
3. Z2-P3-F03 1.1 Wykazy norm i dokumentów normalizacyjnych przypisanych do KT Dyrektor WKO
4. Z2-P3-F04 3.2 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN Dyrektor WKO
5. Z2-P3-F05 1.2 Wniosek o odwołanie Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego/Podkomitetu Technicznego Dyrektor WKO
6. Z2-P3-F06 2.3 Wniosek o wprowadzenie zmian w KT/KZ/PK Dyrektor WKO
7. Z2-P3-F07 1.2 Wniosek o powołanie/odwołanie osoby funkcyjnej w OT Dyrektor WKO
8. Z2-P3-F10 1.2 Wniosek o powołanie/ odwołanie członka KT/KZ/PK Dyrektor WKO
9. Z2-P3-F11 1.4 Zadania Przewodniczącego KT/KZ Dyrektor WKO
10. Z2-P3-F12 1.3 Zadania Zastępcy Przewodniczącego KT Dyrektor WKO
11. Z2-P3-F13 1.3 Zadania Sekretarza KT Dyrektor WKO
12. Z2-P3-F14 2.2 Zadania członka KT/KZ/PK Dyrektor WKO
13. Z2-P3-F15 1.4 Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT/PK Dyrektor WKO
14. Z2-P3-F16 3.2 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN Dyrektor WKO
15. Z2-P3-F17 2.0 Zadania Konsultanta KT Dyrektor WKO
16. Z2-P3-F24 1.4 Zadania Sekretarza KZ Dyrektor WKO
17. Z2-P3-F25 1.1 Zadania Sekretarza PK Dyrektor WKO
18. Z2-P3-F26 1.1 Zadania Przewodniczącego PK Dyrektor WKO
19 Z2-P3-F27 1.1 Zadania Zastępcy Przewodniczącego PK Dyrektor WKO
20. Z2-P2-F01 4.0 Wniosek wyjazdowy osoby delegowanej z KT nr.../KZ nr…/PK …/RS … Dyrektor WKO
21. Z2-P2-F02 3.0 Instrukcja wyjazdowa osoby delegowanej z KT nr…/KZ nr…/PK …/RS … Dyrektor WKO
22. Z2-P2-F03 4.0 Sprawozdanie z wyjazdu osoby delegowanej z KT nr…/KZ nr…/PK …/RS … Dyrektor WKO
23. Z2-P2-F04 3.0 Deklarowanie/zmiana formy uczestnictwa w komitetach technicznych (TC) i podkomitetach (SC) ISO lub IEC Dyrektor WKO
24. Z2-P2-F05 2.2 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC, ISO/IEC Dyrektor WKO
25. Z2-P2-F06 1.1 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej Dyrektor WKO
26. Z2-P2-F07 2.0 Wniosek o autoryzację użytkownika serwera zewnętrznego z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC Dyrektor WKO
27. Z2-P2-F08 1.2 Wniosek o odwołanie autoryzacji Dyrektor WKO