Zawartość

Procedury opracowania norm

W dniu 18 września 2013 roku wprowadzono nowe procedury opracowywania Polskich Norm. Nowe procedury są kompatybilne z systemem PZN.

Polskie Normy są opracowywane zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Prezesa PKN na podstawie art.15 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.).

Procedury i formularze są udostępnione w formacie MS Word.

Procedura ZSZ

Formularze ZSZ

R2-P1 Opracowanie Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego (wersja 2.3 z 2018-05-10)

 

R2-P2 Opracowanie EN z uznaniem EN za PN (wersja 3.2 z 2022-07-21)

 

R2-P3 Propozycja nowego tematu i programowanie prac normalizacyjnych (wersja 2.4 z 2019-08-30)

R2-P3-F01 Karta nowego tematu (KNT) (wersja 2.2 z 2021-05-10)

R2-P3-F02 Karta propozycji TN (KPT) (wersja 2.1 z 2021-05-10)

R2-P3-F03 Karta zgłoszenia tematu w CEN/CENELEC/ISO/IEC (KZT) (wersja 1.1 z 2021-05-10)

R2-P4 Przegląd Polskich Norm oraz wycofanie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (wersja 3.1 z 2021-03-29)

 

R2-P5 Uznanie Norm Międzynarodowych za PN oraz europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych za PDN (wersja 2.4 z 2022-07-21)

 

Instrukcje ZSZ

R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności (wersja 3.3 z 2016-08-25)

R2-I2 Przyjęcie i sprawdzenie opracowania projektu roboczego Polskiej Normy/Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego oraz przygotowanie projektu przed przekazaniem do zatwierdzenia (wersja 3.1 z 2016-08-25)

R2-I4 Opis, harmonogramy i czas trwania zadań w PZN (wersja 4.2 z 2022-07-21)

R2-I7 Przyjęcie i opiniowanie propozycji opracowania projektu normy lub dokumentu w organizacji europejskiej lub międzynarodowej (wersja 1.0 z 2019-08-30)

 

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, e-mail: wpnsekr@pkn.pl